X-QUANG KỸ THUẬT SỐ QUANTUM

Bộ xử lý X-quang KTS DRIVE giúp nâng cấp hệ thống X-quang thường qui hiện có nhằm cải thiện tốc độ thăm khám, Tùy theo nhu cầu & khả năng đầu tư KH có thể linh hoạt lựa chọn 01 tấm FPD hoặc 02 tấm FPD. Kích cỡ tấm FPD có thể tùy chọn 14''x17'' hoặc 17''x17''.