X-QUANG THƯỜNG QUY

Máy X-Quang REX series & LX series sử dụng máy phát loại cao tần, sử dụng đầu đèn Toshiba, máy phát được thiết kế gọn với những linh kiện chịu được tần xuất hoạt động cao thích hợp cho những mục đích chụp tổng quát trong bệnh viện hay trong phòng khám . Máy phát có thể sử dụng kết hợp với nhiều loại bàn chụp, giá đở đầu đèn và giá chụp dứng có Bucky.

Tùy theo nhu cầu, KH có thể chọn lựa chọn các dòng 120mA/300mA/500mA/640mA