X-QUANG THƯỜNG QUY QUANTUM

Quantum Q-Rad là thế hệ X-quang siêu cao tần-120kHz với dòng chụp đa dạng từ 400/500/600/650/800 mA

Máy được tích hợp 100 chương trình chụp APR tương đương 5000 kỹ thuật chụp.