Hội nghị máy chụp cắt lớp điện toán CT Scanner-công nghệ giảm liều tia AIDR 3D (giảm đến 75% Dose)

 

 

Công nghệ giảm liều tia AIDR 3D được tích hợp trên tất cả các thế hệ máy CT của Toshiba, từ dòng CT 4 lát, 16 lát, 32 lát...cho đến dòng CT 640 lát.

Bs Phan Thanh Hải-GD Trung tâm Medic giới thiệu về những lợi ích của công nghệ giảm liều tia AIDR 3D trên máy CT 640 lát-Toshiba vừa được triển khai tại Medic.