Xét Nghiệm Sinh Hóa
Xét Nghiệm Huyết Học
Xét Nghiệm Miễn Dịch
Hệ Thống Tự Động
Hệ Thống Tích Hợp Xét Nghiệm Sinh Hóa - Miễn Dịch
CÁC SẢN PHẨM TEST NHANH CỦA ALERE
Test nhanh DETERMINE™ HIV-1/2
Test nhanh HIV
Có kết quả trong vòng 15'
Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 99.75%
Test nhanh DETERMINE™ HBsAg
Test nhanh HBsAg
Có kết quả trong vòng 15'
Độ nhạy 95.16%, độ đặc hiệu 99.95%
Test nhanh DETERMINE™ HIV-1/2 Ag/Ab COMBO
Test nhanh DETERMINE™ HIV 1/2 Ag/Ab
Đây là sản phẩm test nhanh mới nhất của Alere
Có độ nhạy rất cao nhờ vào khả năng phát hiện kháng nguyên/kháng thể
Test nhanh DETERMINE™ SYPHILIS TP
Test nhanh DETERMINE™ Syphilis TP
Có kết quả trong vòng 15'
MÁY ĐẾM TẾ BÀO CD4