Test nhanh DERTERMINE™ HIV-1/2

Test nhanh DERTERMINE™ HIV-1/2


Test nhanh HIV

Có kết quả trong vòng 15'

Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 99.75%

(Brochure)