Test nhanh DERTERMINE™ HIV 1/2 Ag/Ab COMBO

Test nhanh DERTERMINE™ HIV 1/2 Ag/Ab COMBO


Test nhanh Determine HIV 1/2 Ag/Ab

Đây là sản phẩm test nhanh mới nhất của Alere

Có độ nhạy rất cao nhờ vào khả năng phát hiện kháng nguyên/kháng thể.

(Brochure và Hướng dẫn sử dụng HIV Combo)