DIMENSION RXL MAX

DIMENSION RXL MAX

  • Xử lý đồng thời các thử nghiệm sinh hóa và miễn dịch từ một mẫu thử trên một hệ thống cho phép giảm thiểu sự chia tách mẫu thử, đảm bảo có kết quả nhanh chóng
  • Hệ thống xử lý mẫu ngẫu nhiên hay theo lô mẻ. Có chế độ chạy mẫu cấp cứu
  • Có 18 thuốc thử cùng lúc trên máy, có thể lấy ra và thêm thuốc thử vào bất cứ lúc nào mà không cần dừng máy
  • Có cụm thử nghiệm ion đồ: Na+, K+, Cl-.
  • Mẫu thử khẩn (STAT) có thể nạp vào hệ thống ở mọi vị trí và xử lý vào bất cứ lúc nào
  • Dùng loại cuvette sử dụng 1 lần nên tránh được tình trạng nhiễm chéo, giảm thao tác bảo trì, cô lập nguồn gây ô nhiễm cho người sử dụng và môi trường.
  • Quản lý thuốc thử và mẫu thử : bằng hệ thống mã vạch