DIMENSION XPAND PLUS

DIMENSION XPAND PLUS

  • Hệ thống xử lý mẫu ngẫu nhiên hay theo lô mẻ. Có chế độ chạy mẫu cấp cứu
  • Xử lý đồng thời các thử nghiệm sinh hóa và miễn dịch từ một mẫu thử trên một hệ thống
  • Công suất đạt trên 400 thử nghiệm mỗi giờ
  • Thử nghiệm thường quy chức năng tuyến giáp với TSH, FT4 và T3.
  • Có thể nạp thêm hay lấy thuốc thử ra mà không cần phải dừng máy
  • Quản lý thuốc thử và mẫu thử : Bằng hệ thống mã vạch.
  • Có chế độ tự động pha loãng , chạy lại mẫu, tự động chạy bộ thử nghiệm
  • Có cảnh báo cho các mẫu khẩn, mẫu bất thường, vật dụng tiêu hao, QC, Calibration để tăng thời gian máy hoạt động mà không cần tiếp liệu

DIMENSION XPAND PLUS

(Brochure)