Hệ Thống Tích Hợp Xét Nghiệm Sinh Hóa - Miễn Dịch

Dimension® là một hệ thống phân tích tích hợp sinh hóa và miễn dịch lâm sàng. Nó cung cấp những lợi ích thiết thực cho phòng xét nghiệm về tính linh hoạt, năng suất và hiệu quả kinh tế.

Một dãi các thông số thử nghiệm cần thiết kết hợp cùng phương thức hoạt động hiện đại và kỹ thuật thuốc thử theo khái niệm mới khiến hệ thống này trở nên lý tưởng cho việc củng cố các thử nghiệm thường quy và khẩn cấp sử dụng trong các phòng xét nghiệm vừa và nhỏ; cũng như cho nhiều ứng dụng thử nghiệm chuyên sâu như các dấu ấn tim mạch, theo dõi động học thuốc (TDM) và sàng lọc thuốc.

no  image found