VERSACELL SYSTEMS

VERSACELL SYSTEMS

  • Có khả năng kết nối đồng thời hai trong số bất kỳ các hệ thống sau: ADVIA® 1800, Dimension® RxLMax, ADVIA Centaur® XP, Immulite® 2000Xpi
  • Rút ngắn thời gian trả kết quả và tận dụng tối đa công suất của mỗi máy được kết nối.
  • Chứa cho đến 200 tube chứa mẫu thử bên trong hệ thống
  • Cho phép nạp liên tục - Không cần phải ngừng máy để nạp thêm mẫu thử
  • Cảm biến trên cánh tay robot tự động nhận biết kích cỡ ống nghiệm
  • Bộ quét mã vạch đặt ngay trên cánh tay, quét mã vạch của ống nghiệm và tự động chuyển đến máy phân tích