Hệ Thống Tự Động

VersaCell™ là hệ thống xét nghiệm liên hợp tự động có thể kết nối bất kỳ hai hệ thống sinh hóa, hai hệ thống miễn dịch hoặc một sinh hóa và một miễn dịch nhằm giảm thao tác chuyển mẫu thử giữa các máy xét nghiệm, giúp giảm bớt thao tác thủ công, rút ngắn thời gian trả kết quả và tận dụng tối đa công suất của mỗi máy được kết nối.

Aptio là hệ thống tự động cao cấp có khả năng kết nối nhiều hệ thống riêng lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu thăm khám ngày càng cao của các BV lớn.