IMMULITE 2000 XPi

IMMULITE 2000 XPi

  • Thiếu máu, dị ứng, tim mạch, bệnh bẩm sinh, bệnh truyền nhiễm, chuyển hóa, ung thư, theo dõi thuốc điều trị, tuyến giáp, loãng xương, tiểu đường, nội tiết, tiền sản (có phần mềm Prisca ).
  • Tốc độ 200 test/h
  • Số xét nghiệm cùng lúc trên máy: 24 xét nghiệm
  • Có hệ thống nhận biết mực thuốc thử và mẫu thử.
  • Tự động phát hiện các cục máu đông và báo lỗi
  • Kim hút tự động rửa sạch sau khi hút và di chuyển tới các lọ thuốc thử mới
  • Tự động pha loãng mẫu thử trên máy
  • Có chương trình tự chạy lại mẫu khi kết quả vượt ra ngoài giới hạn.