ADVIA 2120i

ADVIA 2120i

  • XN tự động, tối đa 46 thông số máu, Tốc độ xử lý 120 mẫu/h
  • Màn hình cảm ứng 19''LCD hiển thị toàn bộ thông số đo, biểu đồ, thông tin...
  • Quản lý thuốc thử bằng mã vạch, thay thuốc thử dễ dàng, nhanh chóng
  • Nạp mẫu tự động bằng auto sampler
  • Vận hành hoàn toàn tự động từ hút mẫu đến khi in kết quả. Tự động tính toán, hiệu chỉnh máy, rưả ống hút mẫu, rửa máy sau mỗi chu kỳ đo.
  • Tùy chọn: Phân tích dịch não tủy, phân tích các dịch cơ thể, phân tích máu các loài vật (cho đến 20 loài khác nhau).
  • Có thể tự chọn các loại xét nghiệm cần để chạy riêng : CBC, CBC+DIF, CBC+RETIC, CBC+DIF+RETIC, RETIC, do đó sẽ tiết kiệm được thuốc thử
  • Phân biệt tiểu cầu to với các trường hợp : mảnh vỡ hồng cầu, bóng hồng cầu, hồng cầu nhỏ.