Xét Nghiệm Huyết Học

Máy xét nghiệm huyết học tự động 46 thông số Advia 2120i có khả năng kết nối hệ thống xử lý mẫu bất thường Autoside, Tốc độ xử lý lên đến 120 mẫu/h, tự động phát hiện mẫu bất thường và chuyển qua Autoside phết và nhuộm tiêu bản.