DỄ KIỂM SOÁT – ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ CAO – CHÍNH XÁC

Được thiết kế bởi Siemens Healthineers nhằm mang lại khả năng kiểm soát và đơn giản hóa giúp người sử dụng đạt kết quả tốt hơn. Quản lý phòng xét nghiệm chặt chẽ, đơn giản hoá quy trình hoạt động, tiết kiệm nhiều thời gian hơn để tập trung vào nâng cao hiệu quả kinh doanh và kết quả lâm sàng – Đó chính là lời hứa của chúng tôi về danh mục các sản phẩm xét nghiệm Atellica®.

Giải pháp Atellica

Hệ thống phân tích tích hợp sinh hóa và miễn dịch linh hoạt, khả năng nâng cấp dễ dàng và sẵn sàng kết nối tự động hoá, được thiết kế nhằm mang lại khả năng kiểm soát và đơn giản hơn hóa, giúp người sử dụng đạt kết quả tốt hơn.

Trải nghiệm sức mạnh của giải pháp Atellica® với công nghệ vận chuyển từ tính hai chiều có bản quyền, sự linh

hoạt cung cấp hơn 300 cấu hình tuỳ chỉnh theo yêu cầu và một danh mục xét nghiệm đa dạng cùng những công nghệ đã được chứng minh tính hiệu quả.

Máy phân tích Atellica® CH 930 sử dụng công nghệ vi thể tích đã được chứng minh cho xét nghiệm hoá sinh đo quang và công nghệ đa cảm biến tích hợp (IMT) độ tin cậy cao cho xét nghiệm điện giải. Máy phân tích Atellica CH 930 sử dụng cùng hóa chất và vật tư tiêu hao trên tất cả các cấu hình giúp đơn giản hóa quản lý hóa chất và cho kết quả nhất quán, không phụ thuộc vào việc mẫu được thực hiện tại phòng xét nghiệm nào.

Có thể kết nối lên đến sáu máy phân tích Atellica CH 930 vào giải pháp Atellica nhằm đáp ứng hoàn toàn nhu cầu xét nghiệm sinh hóa.

Tính năng vượt trội

 • Lên đến 1800 xét nghiệm/giờ, bao gồm 1200 xét nghiệm hoá sinh đo quang và 600 xét nghiệm IMT
 • Thời gian xét nghiệm từ 3-10 phút
 • Sức chứa xét nghiệm chạy trên máy lên đến 100.000 xét nghiệm có thể thực hiện khi sử dụng thuốc thử đậm đặc
 • Gói QC cao cấp với hình ảnh đồ thị biểu diễn QC theo thời gian thực
 • Công nghệ đa cảm biến tích hợp (IMT) có độ tin cậy cao để xét nghiệm điện giải.
 • Tài liệu tính năng kỹ thuật:
Atellica CH930

Bộ xử lý mẫu Atellica Sample Handler

 • Được sử dụng như thiết bị nạp/xuất mẫu không phụ thuộc vào số lượng máy phân tích được kết nối
 • Kết nối tất cả các thành phần thành một quy trình làm việc liên tục
 • Một hệ thống quan sát nhiều camera với góc quay 360° được thiết kế nhằm giảm lỗi đọc mã vạch, giảm thời gian xử lý mẫu cấp cứu, và giảm sự can thiệp của kỹ thuật viên
 • Tài liệu tính năng kỹ thuật: 
Atellica Sample Handler

Bộ nạp mẫu trực tiếp Atellica Direct Load

 • Bộ nạp mẫu trực tiếp Atellica® là bộ phận xử lý mẫu cho một máy phân tích sinh hóa hoặc miễn dịch đơn lẻ của Giải pháp Atellica®.
 • Bộ nạp mẫu trực tiếp Atellica giúp nạp/xuất mẫu bệnh nhân, mẫu hiệu chuẩn và mẫu kiểm chuẩn (QC).
 • Tài liệu tính năng kỹ thuật: 
Atellica Direct Load