Atellica IM 1300 & Atellica IM 1600

DỄ KIỂM SOÁT – ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ CAO – CHÍNH XÁC

       Được thiết kế để đạt độ tin cậy cao và năng suất cao trong một không gian nhỏ gọn, những máy phân tích miễn dịch này được tích hợp bộ phận kiểm soát nhiệt độ, tự động thực hiện kiểm chuẩn (QC) khi được kết nối với bộ xử lý mẫu Atellica® Sample Handler, cải tiến quy trình hoạt động nhằm giảm sự can thiệp của người sử dụng, và một danh mục xét nghiệm đa dạng và tiếp tục mở rộng với các nhóm bệnh lý khác nhau. Các máy phân tích Atellica IM sử dụng cùng hóa chất và vật tư tiêu hao giúp đơn giản hóa quản lý và cho kết quả nhất quán, không phụ thuộc vào việc mẫu được thực hiện tại phòng xét nghiệm nào.

Giải pháp Atellica

 Hệ thống phân tích tích hợp sinh hóa và miễn dịch linh hoạt, khả năng nâng cấp dễ dàng và sẵn sàng kết nối tự động hoá, được thiết kế nhằm mang lại khả năng kiểm soát và đơn giản hóa, giúp người sử dụng đạt kết quả tốt hơn Trải nghiệm sức mạnh của giải pháp Atellica® với công nghệ vận chuyển từ tính hai chiều có bản quyền, linh hoạt cung cấp hơn 300 cấu hình tuỳ chỉnh theo yêu cầu, và một danh mục xét nghiệm đa dạng cùng với những công nghệ đã được chứng minh tính hiệu quả

Atellica™ Sample Handler, cải tiến quy trình hoạt động nhằm giảm sự can thiệp của kỹ thuật viên, và một danh mục xét nghiệm rộng và vẫn tiếp tục mở rộng, xuyên suốt các bệnh lý khác nhau. Các máy phân tích Atellica IM sử dụng cùng hóa chất và vật tư tiêu hao giúp đơn giản hóa quản lý hóa chất và cho kết quả nhất quán, không phụ thuộc vào nơi mẫu được thực hiện xét nghiệm.

Có thể kết nối lên đến 3 máy phân tích Atellica IM vào giải pháp Atellica nhằm đáp ứng hoàn toàn nhu cầu xét nghiệm miễn dịch.

Tính năng vượt trội

 • Máy phân tích Atellica® IM 1300 (công suất trung bình) : lên đến 220 xét nghiệm trên giờ
 • Máy phân tích Atellica™ IM 1600 (công suất lớn): lên đến 440 xét nghiệm trên giờ
  • Phương pháp xét nghiệm hóa phát quang sử dụng công nghệ tiên tiến acridinium ester
  • Đầu côn hút mẫu dùng 1 lần giúp loại bỏ tình trạng nhiễm chéo
  • Phát hiện mực chất lỏng, phát hiện máu đông, phát hiện bọt, phát hiện mẫu thiếu; kiểm tra mẫu tán huyết, mẫu vàng, và mẫu nhiễm mỡ khi kết nối với máy phân tích sinh hoá Atellica® Chemistry
  • Gói kiểm chuẩn cao cấp với hình ảnh đồ thị biểu diễn QC theo thời gian thực, bao gồm trung bình dao động bệnh nhân, biểu đồ Levey-Jennings, luật Westgard, luật RiliBÄK; lưu trữ lên đến 125.000 kết quả kiểm chuẩn; có thể sao lưu sang ổ đĩa di động
  • Đường cong hiệu chuẩn được thể hiện bằng hình ảnh từ ít nhất 20 lô hóa chất khác nhau và 20 hộp hoá chất khác nhau cho mỗi xét nghiệm.
 • Tài liệu tính năng kỹ thuật:
Atellica IM

Bộ xử lý mẫu Atellica Sample Handler

 • Được sử dụng như thiết bị nạp/xuất mẫu không phụ thuộc vào số lượng máy phân tích được kết nối
 • Kết nối tất cả các thành phần thành một quy trình làm việc liên tục
 • Một hệ thống quan sát nhiều camera với góc quay 360° được thiết kế nhằm giảm lỗi đọc mã vạch, giảm thời gian xử lý mẫu cấp cứu, và giảm sự can thiệp của kỹ thuật viên
 • Tài liệu tính năng kỹ thuật:
Atellica Sample Handler

Bộ nạp mẫu trực tiếp Atellica Direct Load

 • Bộ nạp mẫu trực tiếp Atellica® là bộ phận xử lý mẫu cho một máy phân tích sinh hóa hoặc miễn dịch đơn lẻ của Giải pháp Atellica®.
 • Bộ nạp mẫu trực tiếp Atellica giúp nạp/xuất mẫu bệnh nhân, mẫu hiệu chuẩn và mẫu kiểm chuẩn (QC).
 • Tài liệu tính năng kỹ thuật:
Atellica Direct Load