Test nhanh Determine Early Detect

      Determine™ HIV Early Detect là một xét nghiệm miễn dịch định tính trong ống nghiệm, đọc bằng mắt, để phát hiện các kháng thể (Ab) với HIV-1 và HIV-2 và phát hiện kháng nguyên HIV-1 p24 không phức hợp miễn dịch (tự do) (Ag) trong máu toàn phần ở mao mạch và tĩnh mạch, huyết tương hoặc huyết thanh ở người. Do đó, bất kỳ phản ứng nào trên 1) vạch Ab 2) vạch Ag hoặc 3) đồng thời cả hai vạch Ab và Ag đều được coi là kết quả phản ứng gợi ý nhiễm HIV. Xét nghiệm chỉ dành cho chuyên gia y tế sử dụng và được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm HIV-1/HIV-2 ở người lớn và trẻ em trên 18 tháng tuổi.

 Lợi ích

  • Phát hiện nhiễm trùng cấp tính tốt hơn
  • Tạo điều kiện phát hiện chính xác và chế độ để chăm sóc bệnh nhân.
  • Kết quả nhanh chóng, chính xác chỉ trong 20 phút
  • Dễ sử dụng – đơn giản và không cần thiết bị.

      ĐỘ NHẠY
      Độ nhạy được đánh giá bằng xét nghiệm mẫu dương tính với kháng thể HIV, panel chuyển đổi huyết thanh thương mại và panel vi rút phân nhóm HIV-1.

      ĐỘ ĐẶC HIỆU
      Tổng cộng có 2469 mẫu huyết thanh hoặc huyết tương được xác nhận âm tính đã được xét nghiệm bằng DetermineTM HIV Early Detect và độ đặc hiệu được xác định đối với vạch kháng thể (Ab) và vạch kháng nguyên (Ag) (Bảng III). Độ đặc hiệu là 99,96% đối với vạch kháng thể (Ab) và 99,76% đối với vạch kháng nguyên (Ag). 

CHỨNG NHẬN 

  • Chứng nhận ISO 13485:2003 EN ISO 13485:2012
  • Chứng nhận EC – Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện.
  • Chứng nhận lưu hành sinh phẩm của Bộ Y Tế.
  • Có trong danh sách test nhanh chẩn đoán HIV được khuyến cáo sử dụng của WHO.
Brochure Hướng dẫn sử dụng