Thiết bị ID NOW™ là một thiết bị hoạt động bằng huỳnh quang để xử lý và phân tích các thử nghiệm ID NOW.

ID NOW kết hợp những lợi ích về tốc độ và sự chính xác. Bạn không còn phải lựa chọn giữa việc tiến hành xét nghiệm hay đưa ra các chẩn đoán lâm sàng. Với độ chính xác gần như tuyệt đối của ID NOW từ nay bạn không cần phải đưa ra lựa chọn.

  • TIẾP CẬN THÔNG TIN KỊP THỜI CHO PHÉP ĐƯA RA HƯỚNG ĐIỀU TRỊ MỤC TIÊU
  • KẾT HỢP TÍNH CHÍNH XÁC VÀ NHANH CHÓNG
  • CHO KẾT QUẢ NHANH NHẤT
  • TÍNH NĂNG ƯU VIỆT DỄ DÀNG SỬ DỤNG.
  • TĂNG KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN BỆNH VỚI ID NOW

CÁC LOẠI XÉT NGHIỆM ĐƯỢC CHẠY VỚI THIẾT BỊ ID NOW™:

  • ID NOW™ INFLUENZA A & B 2
  • ID NOW™ STREP A 2
  • ID NOW™ RSV
  • ID NOW™ COVID-19

Truy cập Brochure:

Truy cập file Hướng dẫn sử dụng:

THÔNG TIN KHÁC: